รีวิวท่องเที่ยวจีน ฉงชิ่งประวัติเป็นอย่างไร?

รีวิวท่องเที่ยวจีน ฉงชิ่งหรือ จุงกิง เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ เป็นเมือง 1 ใน 4 ที่ปกครองโดยรัฐบาลกลาง เหมือนกับเมือง ปักกิ่ง , เซียงไฮ้ และเทียนจิน  อีกทั้งเมืองแห่งนี้ไม่มีพื้นที่ติดทะเล แต่นับว่าเป็นศูนย์กลางการค้า ของประเทศจีนมาอย่างยาวนานเลยทีเดียว เพราะด้วยที่ตั้งของเมืองนี้ ตั้งอยู่ต้นแม่น้ำแยงซี ซึ่งเป็นแม่น้ำสายสำคัญอีกแห่งหนึ่งของจีน

ที่ในอดีตมีการค้นส่งสินค้าต่างๆ กระจายไปยังภูมิภาคตะวันตก ของประเทศจีนนั้นเอง ในอดีตนั้นช่วงยุคการปกครองฮ่องเต้ เมืองแห่งนี้นับว่าเป็นเมืองท่า ที่ขนส่งสินค้าจากทางต่างประเทศ จะต้องมาขึ้นยังท่าแห่งนี้ก่อน

ที่จะส่งไปยังวังหลวงนั้นเอง เรียกได้ว่าเมืองแห่งนี้เหมือนเป็นด่าน กรองสินค้าจากที่ต่างๆนั้นเอง อีกทั้งในช่วงเวลาสงครามโลกครั้งที่ 2 ญี่ปุ่นบุกประเทศจีน เมืองแห่งนี้ได้กลายเป็นเมืองหลวง ที่เอาไว้ต่อต้านกับทหารญี่ปุ่น

เข้ามารุกรานในประเทศจีนนั้นเองตั้งแต่ ค.ศ. 1937 – 1945 อีกทั้งเมืองแห่งนี้ยังเป็นศูนย์บัญชาการ ต่อต้านลักทิฟาสซิสต์ ซึ่งมีอีก 3 แห่งบนโลกนั้นคือ วอชิงตัน เซี่ยงไฮ้ และมอสโก ปัจจุบันเมืองแห่งนี้ได้เริ่มตั้งเทศบาลขึ้น ในวันที่ 14 มีนาคม ค.ศ.1977

เพื่อเป็นการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจจีน ทางตอนกลางและตะวันตกของจีน ที่นับว่าเมืองแห่งนี้เป็นท่าส่งออก ขนาดใหญ่ในประเทศเลยทีเดียว ด้วยขนาดของเมืองนั้นมีขนาดเท่า พื้นที่ประเทศออสเตรีย อีกทั้งมีประชากร ทั้งหมดราว 30 ล้านคน

ทำให้เทศบาลแห่งนี้มีประชากร เยอะที่สุดในประเทศจีนเลยทีเดียว และยังเป็นเทศบาลที่มีพื้นที่มากที่สุดอีกด้วย เพราะ ด้วยเขตการปกครองของฉงชิ่ง แบ่งออกได้เป็น 26 เขต 8 เทศมณฑล และ 4 เทศมณฑลที่ปกครองตนเอง

โดยคำย่อของเทศบาลแห่งนี้คือ ยุหวี ซึ่งมีที่มาจากชื่อเก่าของแม่น้ำเจียหลิง ที่ไหลผ่านฉงชิ่งไปบรรจบกับแม่น้ำแยงซีนั้นเอง จากการคมนาคมอันเก่าแก่ ของภูมิภาคแห่งนี้ทำให้ ฉงชิ่งนั้นมีความมั่งคั่งเป็นอย่างมาก สินค้าที่จะกระจายไปทั่วดินแดนของจีน

นั้นเริ่มมาจากต้นน้ำเมืองแห่งนี้นั้นเอง อีกทั้งยังมีวัฒนธรรมที่อยู่คู่กับเทศบาลแห่งนี้นั้นเอง เพราะด้วยเป็นแม่น้ำสายสำคัญ และเก่าแก่ของประเทศพาให้เห็น วิถีชีวิตดั่งเดิมของผู้คนที่ผูกพันธ์ กับแม่น้ำสายนี้นั้นเอง 

รีวิวท่องเที่ยวจีน ฉงชิ่งมีความสำคัญอย่างไรในภูมิภาคนี้?

จากเขตพื้นที่การปกครองของฉงชิ่ง ที่มีความใหญ่เป็นอันดับ 1 ของประเทศจีน เพราะด้วยเนื้อที่อันกว้างแห่งนี้ ทำให้ระบบเศรษฐกิจของจีนผูกกับ นครฉงชิ่งนั้นเอง เพราะความอุมดสมบูรณ์ทางธรรมชาติ รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติอย่าง ถ่านหิน ก๊าชธรรมชาติ อะลูมิเนียมและอื่นๆอีกมาก ที่กระจายอยู่ในที่ตั้งแห่งนี้ นอกจากนี้ฉงชิ่งยังเป็นฐานการผลิตที่สำคัญ ที่เป็นสินค้าเกษตรแพร่กระจายในประเทศนั้นเอง

นอกจากนี้ฉงชิ่งเป็นเขตอุตสาหกรรมที่เก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของจีน ซึ่งในปี 2003 มีมูลค่าการเติบโต ทางการผลิตในภาคอุตสาหกรรมสูงขึ้นถึง 76,836 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นกว่า 16.4 % อุตสาหกรรมหลัก 3 ประเภทที่ก่อรูปร่างสร้างขึ้ได้แก่ อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

การค้าระหว่างประเทศปี 2003 มูลค่าการนำเข้าส่งออก 2,595 ล้านดอลลาร์สสหรัฐ เพิ่มขึ้นกว่า 44.6 % ในจำนวนนี้เป็นมูลค่าส่งออกกว่า 1,5 ล้านเหรียญ และมูลค่าน้ำเข้ากว่า 1,010 ล้านเหรียญ นับว่าเป็นเมืองที่มีอัตราการเติบโต ทางเศรษฐกิจของจีนอีกแห่งหนึ่ง

ที่เหมือนเป็นเส้นเลือดแดงขนาดใหญ่ คอยเลี้ยงดูระบบเศรษฐกิจภายในประเทศจีน ให้ขับเคลื่อนไปได้นั้นเอง และด้วยความเก่าแก่ของแม่น้ำแยงซี ที่มีการขนส่งทางแม่น้ำมาอย่างเนินนาน ทำให้ ปัจจุบัน แม่น้ำสายนี้ยังคงคึกคักทางเศรษฐกิจ

และการคมนาคมอย่างหนาแน่น อีกทั้งยังกลายมาเป็นนครแห่งการท่องเที่ยว ที่ดึงดูดผู้คนจากที่ต่างๆให้ได้ชม กับวิถีชีวิตดั่งเดิมกับผู้คนและสายน้ำแห่งนี้ อีกทั้งสัมผัสความเจริญรุ่งเรื่อง ในยุคใหม่ที่จีนได้สร้างเมืองแห่งนี้ใหม่ ให้กลายเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของจีนอีกแห่งหนึ่งนั้นเอง

รีวิวท่องเที่ยวจีน

ฉงชิ่งสถานที่ท่องเที่ยวมีอะไรบ้าง?

เมืองแห่งนี้นับว่าเป็นเมืองแห่งวัฒนธรรม และธรรมชาติด้วยเช่นกัน เพราะด้วยภูมิประเทศในแถบนี้ เป็นขุนเขามากมายเปรียบได้ดั่ง เหมือนเทพ นิยายจีนโบราณนั้นเอง ด้วยธรรมชาติอันยิ่งใหญ่แห่งนี้ จึงกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยว อีกแห่งหนึ่งที่พาให้คุณได้สัมผัส กับธรรมชาติและประวัติศาสตร์ อันเก่าแก่ของฉงชิ่งที่มีรากทางวัฒนธรรม จีนโบราณมากว่า 3,000 ปีเลยทีเดียว ปัจจุบันได้กลายเป็นสถานที่

อันเป็นไฮไลท์อีกแห่งของประเทศจีนนั้นเอง สถานที่แรกคือ ผาหินแกะสลักต้าจู๋ ( Dazu Grottoes ) ที่แห่งนี้ได้รับขึ้นทะเบียนมรดกโลก ในปี ค.ศ. 1999 ตั้งอยู่อำเภอต้าจู๋ ห่างจากนครฉงชิ่งไปทางตะวันตก 80 กิโลเมตร ที่แห่งนี้มีปติมากรรมหน้าผา

ที่ถูกแกะสลักให้เป็นรูปพระพุทธรูป และพระโพธิสัตว์ตามความเชื่อของศาสนาพุทธมหายาน ที่มีอายุมากกว่าพันปีตั้งอยู่ตามหลืบหน้าผา นับว่าเป็นปติมากรรมที่สวยงามและยิ่งใหญ่ ในช่วงเวลาเมื่อพันปีนั้นเอง เนื้อหาของรูปสลัก มีการบอกเล่าความเชื่อในศาสนาพุทธ

และหลักคำสอนขงจื้อ อีกทั้งยังมีเหล่าเทพเจ้าของจีน ผสมเข้ากันอีกด้วยทำให้ที่แห่งนี้ เป็นที่ใครหลายคนต่างอยากมาเห็น ด้วยตาของตนเองถึงความสวยงามนั้นเอง อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า 3 สวรรค์ ( Three Natural Bridges ) ที่แห่งนี้ตั้งอยู่ในเมืองอู่หลง

สถานที่แห่งนี้เกิดจากการยุบตัว ของเปลือกโลกเมื่อหลายล้านปีก่อน จนทำให้เกิดเป็นหลุมลึกขนาดใหญ่ ความลึกประมาณ 300 – 500 เมตร และด้วยความวิเศษของสะพานข้าม เป็นแผ่นกระจกใสที่เราสามารถ มองเห็นธรรมชาติได้โดยรอบทิศนั้นเอง

หากใครที่เป็นคนกลัวความสูง ก็คงต้องมีผวากันบ้างเพราะด้วยความสูงกว่า 1,200 เมตรนั้นเอง ท่ามกลางภูเขามากมายที่รายล้อม การเดินชมธรรมชาติของอุทยานแห่งนี้ ได้พาให้เราไปเจอกับโรงเตี้ยมเก่าแก่ ซึ่งเป็นจุดแวะพักของการเดินทาง

ในเส้นทางโบราณแห่งนี้นั้นเอง โดยปัจจุบันโรงเตี้ยมได้ถูกสร้างขึ้นใหม่ แทนที่ของเก่าที่เสื่อมสลายไปตามกาลเวลา เพราะด้วยเส้นทางของหุบเขานี้ เป็นทางลัดจากเสฉวนไปยัง เหอหนานนั้นเอง ด้วยความสวยงามของที่นี้ ได้มีทีมถ่ายทำภาพยนตร์จากฮอลีวูด

มาถ่ายทำยังที่นี้ในเรื่อง Tranformer 4 ทำให้ที่แห่งนี้เป็นอีกไฮไลท์หนึ่งของ การท่องเที่ยวฉงชิ่งนั้นเอง เราไปกันต่อที่ หมู่บ้านโบราณฉือชี่โช่ว ( Ciqikou Old Town ) หมู่บ้านแห่งนี้ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจียหลิง ทางตะวันตกของฉงชิ่ง

ในยุคหนึ่งเมืองแห่งนี้เคยเป็นเมืองท่า เครื่องเคลือบขนาดใหญ่ ในช่วงยุคราชวงค์หมิงนั้นเอง อาคารบางแห่งของที่นี้ถูกอนุรักษ์เอาไว้คงเดิม และยังคงเป็นย่านช้อปปิ้งจนมาถึงปัจจุบัน เป็นย่านเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของจีน ที่ยังคงมีชีวิตคึกคักเหมือนเช่นในอดีตนั้นเอง

สถานที่สุดท้ายคือ ถ้ำฟูหยงต้ง ( Furong Cave ) ซึ่งมีความหมายว่า ถ้ำดอกไม้ สถานที่แห่งนี้ได้รับการยกย่อง ให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ที่แห่งนี้อยู่ห่างจากเมืองอู่หลงประมาณ 21 กิโลเมตร เป็นถ้ำหินแร่แคลไซด์ ภายในมีหินงอกหินย้อยที่สวยงาม

บริเวณหน้าถ้ำมีแม่น้ำสายเล็กที่ชื่อว่า ฝูหยง นักท่องเที่ยวมักนั่งเรือชมวิว ของธรรมชาติโดยรอบแห่งนี้ ไปตามแม่น้ำสายเล็กๆนี้บรรจบกับเขื่อน ที่ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้านั้นเอง ภายในถ้ำนั้นมีแสงไฟสีสันสวยงาม ตบแต่งกับบรรยากาศของถ้ำ

และหินงอกหินย้อยที่ถูกยกให้ถ้ำนี้ สวยที่สุดในประเทศจีนแล้วนั้นเอง สถานที่ท่องเที่ยวในฉงชิ่งไม่ได้มีเพียงเท่านี้ ยังคงมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมาย ที่บ่งบอกความเป็นธรรมชาติของที่นี้นั้นเอง

รีวิวท่องเที่ยวจีน

ปัจจุบันฉงชิ่งเป็นอย่างไรบ้าง?

ด้วยพื้นฐานเป็นเมืองการค้าอันเก่าแก่ ของประเทศจีนมาอย่างยาวนาน อันเป็นต้นแม่น้ำสายสำคัญของจีน และด้วยอาณาเขตพื้นที่ฉงชิ่ง มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ และกินพื้นที่ไปทางตะวันตกของประเทศ ทำให้สามารถควบคุมระบบเศรษฐกิจ

ในทางตะวันตกของประเทศนั้นเอง ด้วยการค้าในอดีตตั้งแต่ราชวงค์ชิง ที่สินค้าจากชาติต่างๆที่เข้ามาค้าขายกับจีน จะต้องผ่านเมืองแห่งนี้เพื่อส่งต่อ ไปยังเมืองหลวงอย่างปักกิ่งนั้นเอง ถึงแม้ศูนย์กลางเขตฉงชิ่งนั้น จะมีเมืองฉงชิ่งตั้งอยู่ไม่ได้มีพื้นที่ติดทะเล แต่กลับเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ อีกทั่งอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ใต้ดินที่เป็นวัตถุดิบสำคัญในการพัฒนาประเทศนั้นเอง

สรุปการท่องเที่ยวในฉงชิ่งเป็นอย่างไรบ้าง?

นับว่าเป็นดินแดนแห่งขุนเขา ที่เต็มไปด้วยธรรมชาติโดยรอบ อันสมบูรณ์ในเขตฉงชิ่งแห่งนี้นั้นเอง นอกจากนี้ยังมีสถานที่ทางประวัติศาสตร์ มากมายที่เกิดขึ้นในอดีต ส่งผ่านโบราณสถานที่ประวัติศาสตร์ จึงกลายเป็นอีกไฮไลท์หนึ่ง ของการท่องเที่ยวในเขตนี้ของจีน

และล่องแม่น้ำสายเก่าแก่แยงซี ที่ทอดยาวไปทั่วภาคกลางของประเทศจีน หากใครที่ชื่นชอบธรรมชาติ และศึกษาวัฒนธรรมโบราณ ไม่ควรพลาดการท่องเที่ยวในเขตฉงชิ่งแห่งนี้นั้นเอง จึงทำให้มองว่า ฉงชิ่ง เป็นเขตการค้าขนาดใหญ๋ของจีน และยังเป็นสถานที่ทางวัฒนธรรมเก่าแก่ของจีน มาตั้งแต่โบราณแล้วนั้นเอง อีกทั้งยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติขนาดใหญ่ ของประเทศจีนอีกแห่งหนึ่งเลยทีเดียว 

แนะนำที่เที่ยวจีน

เกมส์นอกเปิดใหม่

ของฝากแบบไทยๆ

ที่เที่ยวในญี่ปุ่น

ทีมอีสปอร์ตจีน