เที่ยวซีอาน เรามาทำความรู้จักกับเมืองที่มีอายุเก่าแก่กว่าสามพันปี ที่เคยเป็นเมืองหลวงของประเทศจีน ที่แห่งนี้จะมีมนขลังเพียงใด?

เที่ยวซีอาน ก่อนที่เราจะพาทุกท่านไปดู สถานที่ท่องเที่ยวของซีอาน เราพาทุกท่านมาทำความรู้จัก กับเมืองซีอานกันก่อน ซึ่งคำว่า ซีอาน จะมีความหมายว่า ความสงบสุขทางะวันตก หรือเมืองนี้มีชื่อว่า ฉางอาน ที่หมายถึงความสงบสุขชั่วนิรันดร์ ซีอานอยู่ประเทศอะไร ซึ่งซีอานนั้นจะเป็นเมืองที่ มีอายุที่เก่าแก่เกือบ 3 พันปี

แต่เดิมเมื่อนี้จะมีอีกชื่อว่า เสียนหยาง Xianyang และเคยเป็นเมืองหลวง ของประเทศจีนจนถึง 13 ราชวงศ์ หรือประมาณ 1,100 ปี ก่อนคริสตกาล โดยในช่วง 221-207 ปีก่อนจะเป็นยุคใน ราชวงศ์ฉิน ของ ฉินซีฮ่องเต้ หรือ ฉินซื่อหวงตี้ Qin Shi Huang ที่เป็นจักรพรรดิผู้ได้มีการ รับการยอมรับว่าเป็น ปฐมกษัตริย์แห่งแผ่นดินจีน

ซึ่งปัจจุบันเมืองซีอานแห่งนี้ จะเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ และจะมีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 6 ล้านคน โดยมีสิ่งปลูกสร้างที่สร้างใหม่ เกิดขึ้นมาอีกจำนวนมาก แต่ก็ยังเมืองเก่าที่หลงเหลืออยู่ ซึ่งรวมถึงกำแพงและประตูเมือง City Wall ที่มีอายุกว่า 500 ปีเลยทีเดียว

และได้รับการอนุรักษ์ไว้ ที่เที่ยวซีอานยอดนิยม ซึ่งในปัจจุบันซีเมืองอาน ได้เป็นเมืองหลวงของมณฑลส่านซี และนังเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุด ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือ ของประเทศจีนอีกด้วย และถือว่าเป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์ ที่มีความสำคัญอย่างมากของจีน

เที่ยวซีอาน เที่ยวสุสานของทหารที่มีความเก่าแก่รวมไปถึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อของเมือง อีซาน จะมีอะไรที่น่าสนใจบ้าง?

หลังจากที่ได้รู้จักซีอานกันแล้ว เรามาต่อกันที่สถานที่ ที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ให้ความสนใจโดยการเดินทางมา เที่ยวชมความเก่าแก่ที่ ยังคงสภาพไว้เป็นอย่างดี นั่นก็คือสถานที่แห่งนี้ Terracotta Army สุสานทหารจิ๋นซีฮ่องเต้ ที่สุสานแห่งนี้จะแบ่งออกเป็น 3 อาคารใหญ่ๆด้วยกัน แต่ตัวอาคารก็จะอยู่ติดกัน นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมได้

แต่อาจจะต้องค่าเข้าชม ที่เที่ยวเก่าแก่ประเทศจีน โดยอาคารที่ 1 นั้นจะเป็นจุดที่แสดงของ กองทัพทหารดินเผา ของสุสานจิ๋นซีที่ใหญ่ที่สุด ที่เป็นผลงานในการขุดค้น ที่มีความยาวนานถึง 30 ปี ของเหล่านักโบราณคดี โดยทางทางรัฐบาลของจีน ก็ได้มีการขุดค้นที่มี ขนาดกว้างใหญ่ที่สุด ข้างในอาคารจะประกอบไปด้วย กองทัพทหารที่ติดอาวุธ

จำนวนมากกว่า 8,000 ตัว รวมไปรถศึกพร้อมม้าเทียม 40 คัน ที่เที่ยวมีชื่อเสียง ซึ่งในอาคารที่ 2 หลุมสอง จะมีพื้นที่ ประมาณ 6,000 ตารางเมตร และในอาคารที่ 3 หรือหลุมที่ 3 นั้น จะมีขนาดที่เล็กกว่าหลุมอื่น แต่มันมีความน่ากลัวจนน่าขนลุก เพราะจะเป็นหลุมของเหล่า ทหารในระดับแม่ทัพกอง โดยที่หุ่นทหารทุกตัวจะมียศ

และรวมไปถึงเครื่องแต่งกาย ที่ดูดีกว่าหลุมอื่นๆ โดยทั้ง 3 หลุมก็ยังคงสภาพไว้เป็นอย่างดี และไม่ได้มีเพียงแค่ 3 หลุมนี้เท่านั้น ยังรวมไปถึงอาคารพิพิธภัณฑ์ ที่ได้มีการจัดโชว์เรื่องราวความเป็นมาของ สุสานทหารจิ๋นซีฮ่องเต้ แห่งนี้อีกด้วย ใครที่มีโอกาสไปเที่ยวที่จีน ลองแวะกันไปเที่ยวดูได้

เจดีย์แห่งหนึ่งจองเมืองซีอานที่เป็นศาสนสถานโบราณ แสดงถึงความรุ่งเรืองของพุทธศาสนาของจีน

เรามาต่อกันที่ศาสนสถาน ที่มีความเก่าแก่ของซีอาจ จั่นก็คือ เจดีย์ห่านป่าใหญ่ Big Wild Goose Pagoda หรือ เจดีย์ต้าเอี้ยนถ่า ซึ่งจะตั้งอยู่ในทางทิศใต้ ของกำแพงเมืองซีอาน และอยู่บนถนนเอี้ยนถ่าลู่ เป็นถนนที่ตัดตรงจากเขต กำแพงเมืองชั้นในลงมา โดยที่นักท่องเที่ยวสามารถ มองเห็นองค์เจดีย์ที่เด่นเป็นสง่า ซึ่งองค์เจดีย์แห่งนี้นั้น

ได้ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 652 ซึ่งเป็นช่วงของรัชสมัย จักรพรรดิถังเกาจง TANG KAO ZHONG โดยที่พระราชโอรส เจ้าชายหลี่จื้อ ได้มีการสร้างวัดต้าสือเอินซื่อ เพื่อเป็นการทดแทนพระคุณ ของพระราชมารดา ที่เที่ยวประเทศจีน และเมื่อทรงขึ้นครองราชย์

จึงได้มีการสร้างเจดีย์แห่งนี้ ตามคำขอของพระถังซำจั๋ง ในบริเวณวัดดังกล่าว โดยองค์เจดีย์แห่งนี้นั้น จะมีรูปแบบที่ดูเรียบง่าย จะเป็นผสมผสานระหว่าง ศิลปะจีนและทางอินเดีย เดิมที่สร้างได้แค่เพียง 5 ชิ้น แต่หลังจากเมืองซีอาน ประสบกับภัยแผ่นดินไหว

ก็ได้มีการบูรณะใหม่ จึงทำให้ในปัจจุบันนี้ องค์เจดีย์มีทั้งหมด 7 ชั้น โดยมีความสูง 64.1 เมตร เจดีย์แห่งนี้ถือว่าเป็น ศาสนสถานโบราณที่ ได้แสดงถึงความรุ่งเรือง ของพุทธศาสนาในแผ่นดินจีน ท่านใดที่มีความสนใจ ก็ลองไปเที่ยวชมกันดูได้ กับความสวยงาและเก่าแก่ ของเจดีย์ห่านป่าใหญ่แห่งนี้

เที่ยวซีอาน

วัดที่มีชื่อเสียงโด่งดังในซีอานที่มีพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าศากยมุนีตั้งประดิษฐานอยู่

ในเมืองซีอานแห่งนี้ จะมีวัดอยู่หนึ่งแห่งที่ถือว่า มีความเก่าแก่และมีขื่อเสียง ที่นักท่องเที่ยวนิยมมากัน นั่นก็คือ วัดฝ่าเหมิน โดยจะตั้งอยู่ที่เมืองเป่าจี ซึ่งอยู่ห่างจากซีอาน ไปทางทิศตะวันตกประมาณ 120 กิโลเมตร ที่เที่ยวติดอันดับ โดยวัดฝ่าเหมินแห่งนี้นั้น จะมีเนื้อที่เพียง 7 เฮกต้าเท่านั้น และจะประกอบไปด้วย ลานวัด 24 แห่ง

โดยวัดแห่งนี้ได้มีการ ก่อสร้างขึ้นเมื่อ 1,700 ปีก่อน เป็นช่วงที่พุทธศาสนาได้มีการ เผยแผ่เข้าสู่ประเทศจีน และหลังจากพระศรีศากยมุนี ไปสู่นิพพานแล้ว โดยที่พระบรมสารีริกธาตุ ก็ได้ถูกแบ่งเป็น 48,000 ชิ้น และเก็บรักษาไว้ในเจดีย์ ที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วโลก

ซึ่ฝเจดีย์ในวัดฝ่าเหมินนั้น ก็เป็นที่ประดิษฐานของอพระบรมสารีริกธาตุ ในส่วนข้อนิ้วพระหัตถ์ที่มีล้ำค่า ซึ่งในวัดฝ่าเหมินจะเป็น เจดีย์แปดเหลี่ยมที่มี 13 ชั้น และเป็นโบราณสถานที่ มีความเก่าแก่ที่ยังไม่ได้ รับการซ่อมแซมจึงทำให้ พังทลายลงในปี1981 จากนั้นทางรัฐบาลจีน

ก็ได้สร้างเจดีย์องค์ใหม่ แต่อยู่ในสถานที่เดิมและได้พบโบราณวัตถุกว่า 2,000 ชิ้น ในห้องใต้ดินที่มีเนื้อที่ 30 ตารางเมตร และถือว่าเป็นห้องใต้เจดีย์ ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยค้นพบ ด้วความเห่าแก่ของที่นี่ รวมไปถึงความล้ำค่า จึงทำให้เป็นที่สนใจจากทั่วโลก

สิ่งถูกสร้างที่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์สำคัญของเมืองซีอานโดยอยู่จุดศูนย์กลางของเมือง

หนึ่งในสัญลักของซีอาน ที่มีชื่อเสียงระดับโลก ไม่ว่าใครที่ไปเที่ยวจีน จะต้องแวะไปเที่ยวที่แห่งนี้ นั่นก็คือ หอระฆังซีอาน ที่นี่ถือว่าเป็นอนุสรณ์สถาน ของทางประวัติศาสตร์ที่ มีความสำคัญอย่างมาก ของมณฑลส่านซี โดยตั้งอยู่ในบริเวณจุดตัด ใจกลางเมืองซีอาน โดยหอระฆังซีอานนั้น เป็นหนึ่งในสิ่งก่อสร้าง ที่มีความยิ่งใหญ่ที่สุด

ของจีนยุคโบราณที่ยังคง เหลือรอดมาจนถึงปัจจุบัน ให้เราได้ไปชื่นชอมกับ ล่าสุดก็โดยได้มีการบูรณะใหม่ และเสร็จสมบูรณ์ครั้งล่าสุด ในปี 2020 ที่ผ่านมานี้เอง สัญลักษณ์ของซีอาน ซึ่งหอระฆังซีอานแห่งนี้ ได้สร้างขึ้นในปี 1384 ในสมัยจักรพรรดิหงอู่

โดยมีจุดประสงค์ก็คือ เพื่อใช้ตีบอกเวลาของช่วงเช้า เดิมที่หอระฆังจะตั้งอยู่ใน วัดอิงเซียง Yingxiang Temple ที่ห่างจากที่ตั้งในปัจจุบัน ไปประมาณ 1 กิโลเมตร จากนั้นในปี 1582 ก็ได้ย้ายมายังตำแหน่งปัจจุบัน โดยโครงสร้างหอคอยนั้น

จะทำมาจากอิฐและไม้ โดยมีความสูง 36 เมตร จะมีฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส และ มีระฆังสำริดขนาดใหญ่ โดยมีความสูง 2.45 เมตร และมีน้ำหนัก 6.5 ตัน โดยภายในหอก็ได้มีการ จัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ ในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง ที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมได้

เที่ยวมาเก๊า

ขนมสุดแปลก

เที่ยวซีอาน